head_bn_item

Văn hóa công ty

Sự đổi mới

Đổi mới có thể dẫn đến phát triển

Thực hiện

Chiến đấu và chiến thắng nằm ở việc thực hiện nhanh chóng

Đội

Vinh quang của đội là vinh quang của chính họ

Giá trị

Sự tồn tại phải tạo ra giá trị

Sứ mệnh của công ty

Phục vụ khách hàng, truyền cảm hứng cho đồng nghiệp, trở lại xã hội và phản ánh giá trị

Tâm nhìn chiến lược công ty

Trở thành một doanh nghiệp toàn diện đẳng cấp thế giới trong lĩnh vực kinh doanh

Chính sách quản lý

Định hướng vào con người, dựa vào tiến bộ công nghệ

Chính sách chất lượng

Chất lượng tuyệt vời, theo đuổi hoàn hảo

Chính sách môi trường

Tuân thủ luật pháp và các quy định, tiết kiệm năng lượng và giảm tiêu thụ, tạo ra một nền kinh tế xanh